Broj mobitela: 091 5121 691
Email: info@lutra.hr

Prigovori

Kupac svoje prigovore, sukladno članku 10. Zakonu o zaštiti potrošača, može uputiti na adresu:
Lutra d.o.o., Teslićka 39, 10040 Zagreb ili putem e-maila: info@lutra.hr.

Lutra će potvrditi primitak putem mail-a ili pošte a odgovor će biti dostavljen u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kupci su u prigovoru dužni navesti: ime i prezime, kućnu adresu ili e-mail adresu.
Navedeni podaci koristiti će se isključivo u svrhu prigovora sukladno GDPR pravilniku.